Aktuality


Oznámení o přerušení dodávky pitné vody v Kutné Hoře dne 10. 5. 2016

AKTUALIZACE INFORMACÍ:

Vážení zákazníci,

byla obnovena dodávka pitné vody u plánovaného přerušení dodávky pitné vody v lokalitě Za Kolíňáčkem, Česká, Bartolomějská, Pirknerovo náměstí, Hornická, Orelská, Na Pavláčce, Lázeňská, Radnická a část Václavského náměstí v Kutné Hoře.

Omlouváme se za způsobené potíže a děkujeme za pochopení!


OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY

Vážený odběrateli,

oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na obnově vodovodní sítě dojde k

PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY

v lokalitě Za Kolíňáčkem, Česká, Bartolomějská, Pirknerovo náměstí, Hornická, Orelská, Na Pavláčce, Lázeňská, Radnická a část Václavského náměstí v Kutné Hoře dne 10.5.2016.

v době od 8.00 do 13.00.

Dodávka vody bude v uvedeném období zajištěna (cisternou, provizorním rozvodem, apod.) v množství, které pokryje běžnou spotřebu odběratelů.

V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní linku 800 505 585, nebo na dispečink společnosti 327 588 112, 602 493 706.

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení.