Aktuality


Oznámení o zahájení stavebních prací a o přerušení dodávky pitné vody v Kutné Hoře v období 16. 5. – 29. 7. 2016

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. Kutná Hora oznamuje zahájení stavebních prací na akci „Obnova vodovodu a kanalizace Kutná Hora, Česká“.

Stavební práce budou prováděny v termínu od 9.5.2016 do 5.8.2016

V tomto termínu bude vždy po úsecích provedena celková uzavírka ulic, parkování bude možné pouze v místech nedotčených stavbou. Tam, kde budou s ohledem na výjezd vozidel ze stavby umístěny značky se zákazem zastavení není možné parkovat od 7 do 18 hodin.

A

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY

Vážený odběrateli,

oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na obnově vodovodní sítě bude docházet k

PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY

v lokalitě Česká, Na Pavláčce, Orelská, Lázeňská v Kutné Hoře

v době od 16.5.2016 do 29.7.2016

K přerušení může docházet mezi 8-16 hodinou.

Dodávka vody bude v uvedeném období zajištěna (cisternou, provizorním rozvodem, apod.) v množství, které pokryje běžnou spotřebu odběratelů.

V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní linku 800 505 585, nebo na dispečink společnosti 327 588 112, 602 493 706.

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení.