Aktuality


Oznámení o přerušení dodávky pitné vody v Kutné Hoře

Vážený odběrateli,
oznamujeme Vám, v souIadu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na opravě vodovodní sítě dojde k

PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY
obec Kutná Hora – Malín
dne 2. – 3. 8. 2016
od 7:30 do 17:00 hod.

Dodávka vody bude v uvedeném období zajištěna cisternami, v množství, které pokryje běžnou spotřebu odběratelů.
Umístění cisteren v ulicích: Slévárenská, Starokolínská, Na Plácku, U Beránky a Pod škoIou.
V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní Iinku 800 505 585, nebo na dispečink společnosti 327 588 112, 602 493 706.
Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a. s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení.