Aktuality


Havárie na vodovodním potrubí v Sázavě

Vážení zákazníci,
byla obnovena dodávka pitné vody v ulicích Pražská, Klášterní, Šeříkova, Sportovní + přilehlé ulice ve městě Sázava. Děkujeme za shovívavost! Přejeme klidný den!


Vážení zákazníci,
z důvodu porušení vodovodního potrubí externí firmou byla přerušena dodávka pitné vody v ulicích Pražská, Klášterní, Šeříkova, Sportovní + přilehlé ulice ve městě Sázava. Na rychlém odstranění způsobené havárie naši pracovníci pracují. Náhradní zásobování pitnou vodou je zajištěno přistavením cisterny v ulici Pražská u hřiště. O obnovení dodávky pitné vody Vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení. Přejeme klidný den!