Aktuality


Co mohou způsobit neukáznění odběratelé pitné vody ?!

Začalo období napouštění bazénů a zalévání zahrádek. Přestože Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. nabízí dovoz pitné vody při napouštění bazénů autocisternou, stává se pravidlem, že po prvním teplém víkendu se začnou bazény napouštět přímo z vodovodní sítě, a to klidně i v odběratelské špičce. To znamená, že i když je zásoba pitné vody dostačující, dochází vlivem napouštění bazénu v dané lokalitě, na přechodnou dobu, k poklesu tlaku a někdy i ke zvíření mechanických nečistot ve vodovodní síti. Koncový odběratel pak díky neukázněným sousedům nemá dostačující tlak ve vodovodní přípojce a může zaznamenat i zvýšený zákal v pitné vodě.

Množství pitné vody pro skupinový vodovod Kutná Hora – Čáslav – Sázava je zcela dostačující, voda je upravována z vodárenské nádrže Vrchlice na úpravně vody U Svaté Trojice v Kutné Hoře.

Pro vodovody napojené na podzemní zdroje vody je ovšem situace jiná, dlouhodobé sucho zapříčinilo, že kapacita podzemních vod je stále malá a tudíž by se podzemní vodou mělo šetřit. Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění, jsou zdroje podzemních vod přednostně vyhrazeny pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a pro účely, pro které je použití pitné vody stanoveno zvláštním právním předpisem. Těmito účely rozhodně nejsou zalévání pozemků, napouštění bazénů, mytí aut, dopouštění vlastní zdrojů vody (studní) atd.

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. se omlouvá ukázněným a svědomitým odběratelům za možné problémy s dodávkou pitné vody v přechodném období teplých letních měsíců, kterým bohužel nelze ze strany provozovatele vodovodní sítě vždy účinně předejít.