Březen 2018


Porucha na vodovodním řadu v Sázavě v místní části Černé Budy

Vážení zákazníci, byla obnovena dodávka pitné vody v místní části Černé Budy v ulicích Anenská, Na Vyhlídku, Zlatá, V Horkách, Večerní a Jitřní v Sázavě. Děkujeme za shovívavost! Přejeme Vám klidný zbytek dne! Vážení zákazníci, z důvodu poruchy na vodovodním řadu bude od 10:00 hodin přerušena dodávka pitné vody v místní části Černé Budy v ulicích Anenská, Na Vyhlídku, Zlatá, V Horkách, Večerní a Jitřní v […]

Porucha na vodovodním řadu v obci Pertoltice

Vážení zákazníci, byla obnovena dodávka pitné vody v obci Pertoltice. Děkujeme za shovívavost! Přejeme Vám klidný zbytek dne! Vážení zákazníci, z důvodu poruchy na vodovodním řadu byla přerušena dodávka pitné vody v obci Pertoltice. O obnovení dodávky pitné vody Vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení!

Oznámení o zahájení stavebních prací v Čáslavi

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. Kutná Hora oznamuje zahájení stavebních prací na akci „Obnova vodovodu a kanalizace Čáslav, ul. Zahradní “. Stavební práce budou prováděny v termínu od 12. 3. 2018 do 20. 5. 2018  V tomto termínu bude provedena celková uzavírka ulice (rozdělena na dva úseky), parkování bude možné pouze […]

Informace o uzavření Provozu Čáslav

Vážení zákazníci, z důvodu provádění stavebních prací bude uzavřen Provoz Čáslav na adrese Vrchovská 1550, 286 01 Čáslav ve dnech od 12. března do 16. března. Pro platbu vodného a stočného můžete využít pokladnu v sídle společnosti na adrese Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora ve dnech pondělí až pátek od 8:00 hodin do 11:00 hodin a od […]

Porucha na vodovodním řadu v Sázavě

Vážení zákazníci, byla obnovena dodávka pitné vody v ulici Poznaňská, Jiráskova, Školská a na sídliště 9. května v Sázavě. Děkujeme za vstřícnost! Přejeme Vám klidný den! Vážení zákazníci, z důvodu poruchy na vodovodním řadu byla přerušena dodávka pitné vody v ulici Poznaňská, Jiráskova, Školská a na sídliště 9. května v Sázavě. Náhradní zásobování pitnou vodou je zajištěno přistavením cisterny v ulici Poznaňská u […]

Porucha na vodovodním řadu v Uhlířských Janovicích

Vážení zákazníci, byla obnovena dodávka pitné vody od křižovatky ulic K Hájkům x Zahradní směrem k rybníku Hořejší v Uhlířských Janovicích. Děkujeme za shovívavost! Přejeme Vám úspěšný nový týden! Vážení zákazníci, z důvodu poruchy na vodovodním řadu byla přerušena dodávka pitné vody od křižovatky ulic K Hájkům x Zahradní směrem k rybníku Hořejší v Uhlířských […]

Porucha na vodovodním řadu v Čáslavi

Vážení zákazníci, byla obnovena dodávka pitné vody u čísel popisných 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 v Čáslavi. Děkujeme Vám za shovívavost! Přejeme Vám klidnou neděli! Vážení zákazníci, byla přerušena dodávka pitné vody u čísel popisných 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 v ulici Jana Karafiáta v Čáslavi. O obnovení dodávky […]

Porucha na vodovodním řadu v Kutné Hoře

Vážení zákazníci, byla obnovena dodávka pitné vody v ulicích Jiskrova, Přibyslavská, Sudoměřická a Tachovská, ve zbylé lokalitě Horní Žižkov v Kutné Hoře byl tlak vody ve vodovodním potrubí uveden do původních hodnot. Děkujeme za vstřícnost! Přejeme Vám klidný zbytek dne! AKTUALIZACE INFORMACE: Vážení zákazníci, z důvodu poruchy pod vodojemem Pták byla přerušena dodávka pitné vody […]