Aktuality


Oznámení o přerušení (omezení) dodávky pitné vody v Čáslavi

Vážený odběrateli,

oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na obnově vodovodní sítě dojde k

PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY

v lokalitě Čáslav – ulice Luční, Sluneční, Jahodová, část ul. Květinová (č.p.1700 – 1508), Malinová, Chrpová, Fialková, Jasmínová, Růžová, Šeříková, Jiřinová, část ulice Čeplova (č.p. 1587 – 1378), část ulice Lípová (č.p. 1491 – 1339) a č.p. 1426 – 1427 ulice Žacká.

v termínu: 19. 4. 2018 v době od 7:00 hodin do 19:00 hodin

Dodávka vody bude v uvedeném období zajištěna – předzásobením v množství, které pokryje běžnou spotřebu odběratelů. Dále budou v ulici Růžová, Lípová a Sluneční umístěny cisterny.
V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní linku 800 505 585 nebo na dispečink společnosti 327 588 112, 602 493 706.

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení!