Aktuality


Oznámení o přerušení (omezení) dodávky pitné vody v Čáslavi

Vážený odběrateli,
oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na obnově vodovodní sítě dojde k

PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY

v lokalitě Čáslav – část ulice Jahodová (č.p. 374 – 1323), část ulice Malinová (č.p. 1329 – 1314), Chrpová, Fialková, Jasmínová, Růžová, Šeříková, Jiřinová, část ulice Čeplova (1587 – 1378), část ulice Lípová (1111 – 1339), část ulice Zahradní (č.p. 1704 – 1447) a č.p. 1426 – 1427 ulice Žacká.

v termínu: 17. 5. 2018 – v době od 7:00 hodin do 16:00 hodin

Dodávka vody bude v uvedeném období zajištěna – předzásobením v množství, které pokryje běžnou spotřebu odběratelů. V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní linku 800 505 585, nebo na dispečink společnosti 327 588 112, 602 493 706.
Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení!