Aktuality


Porušení vodovodního řadu v obci Adamov

Vážení zákazníci,
byla obnovena dodávka pitné vody v obci Adamov. Děkujeme za vstřícnost! Přejeme klidný den!


Vážení zákazníci,
z důvodu porušení vodovodního řadu externí firmou byla přerušena dodávka pitné vody v obci Adamov. Náhradní zásobení pitnou vodou je zajištěno přistavením cisterny u Obecního úřadu Adamov. O obnovení dodávky pitné vody Vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení!