Aktuality


Oznámení o přerušení (omezení) dodávky pitné vody v Čáslavi

Vážený odběrateli,
oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na obnově vodovodní sítě dojde k

PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY

v lokalitě Čáslav – část ulice Jahodová (č.p. 374 až po č.p. 1323), část ulice Malinová (č.p. 1329 až po č.p. 1314), Chrpová, Fialková, Jasmínová, Růžová, Šeříková, Jiřinová, část ulice Čeplova (č.p. 1587 až po č.p. 1378), část ulice Lípová (č.p. 1111 až 1371 + č.p. 1532, 1340, 1323, 1388 a MŠ) a č.p. 1426 – 1427 ulice Žacká

v termínu: 26. 6. 2018 – v době od 8:00 hodin do 16:00 hodin

Dodávka vody bude v uvedeném období zajištěna – předzásobením v množství, které pokryje běžnou spotřebu odběratelů. V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní linku 800 505 585, nebo na dispečink společnosti 327 588 112, 602 493 706.
Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení!