Aktuality


Oznámení o zahájení stavebních prací a oznámení o přerušení (omezení) dodávky pitné vody v Kutné Hoře

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. Kutná Hora oznamuje zahájení stavebních prací na akci „Obnova vodovodu a kanalizace ul. Roháčova, Kutná Hora “.

Stavební práce budou prováděny v termínu od 3. 9. 2018 do 7. 10. 2018

V tomto termínu bude provedena celková uzavírka ulice (dva úseky), parkování v tomto místě nebude možné s ohledem na rozsah stavby a prostorové podmínky. Vjezd bude povolen pouze stavbě a vozidlům integrovaného záchranného systému.

A

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY

Vážený odběrateli,
oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na obnově vodovodní sítě bude docházet k

PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY

v termínu od 5. 9. 2018 do 5. 10. 2018 mezi 7:00 – 15:00 hod.

Přesná doba trvání jednotlivých odstávek bude vždy písemně oznámena min. 48 hodin před jednotlivými odstávkami.

Během celé doby realizace může mimořádně docházet ke krátkodobým omezením dodávek pitné vody i mimo hlášení odstávky. Dodávka vody bude v uvedeném období zajištěna předzásobením v množství, které pokryje běžnou spotřebu odběratelů.

 V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní linku 800 505 585 nebo na dispečink společnosti 327 588 112, 602 493 706.

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení.