Aktuality


AKTUALIZACE INFORMACÍ – Přerušení dodávky pitné vody v Kutné Hoře

Vážení zákazníci,
byla obnovena dodávka pitné vody v ulicích Partyzánská, Bendlovky, Ke Kalichu, Příčná, Kouřimská, Sochorova, Vodárenská, Vojtěšská, Purkyňova, U Školky, Dukelská, Kotkova, Havlenova, Fučíkova, Kvapilova, Buzulucká, Na Kavkách, Nálepkova, Sokolovská, Bělocerkevská, U Lesa, Na Výsluní, Na Svahu, Kijevská, Jaselská, Jarošova, Vajdova v Kutné Hoře. Velmi Vám děkujeme za shovívavost a přejeme klidný víkend!


Vážení zákazníci,

dodávka pitné vody bude zajištěna přistavením cisteren s pitnou vodou v ulici U Lesa u č.p. 702, Na Kavkách u č.p. 6, Jarošova u č.p. 650, Purkyňova u č.p. 519, Bendlovky u č.p. 6 v Kutné Hoře.


Vážený odběrateli,

oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na opravě vodovodní sítě dojde k

PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY

v ulicích Partyzánská, Bendlovky, Ke Kalichu, Příčná, Kouřimská, Sochorova, Vodárenská, Vojtěšská, Purkyňova, U Školky, Dukelská, Kotkova, Havlenova, Fučíkova, Kvapilova, Buzulucká, Na Kavkách, Nálepkova, Sokolovská, Bělocerkevská, U Lesa, Na Výsluní, Na Svahu, Kijevská, Jaselská, Jarošova, Vajdova

dne 15. 9. 2018 od 5:30 hodin do 20:00 hodin

Dodávka vody bude v uvedeném období zajištěna cisternou, v množství, které pokryje běžnou spotřebu odběratelů.

V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní linku 800 505 585 nebo na dispečink společnosti 327 588 112, 602 493 706.

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení.