Aktuality


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Tuky a oleje do kanalizace nepatří!

Co se stane po vylití oleje a tuků do kanalizace? Oleje a tuky v kanalizaci ztuhnou a tím dochází k jejich usazování a následnému zanesení potrubí kanalizační přípojky a kanalizace. To má za následek omezenou průtočnost a v krajním případě i ucpání  kanalizačního potrubí. Přebytečný tuk z domácností se odevzdává ve sběrných dvorech. Tím se předejde zbytečným výdajům spojených s čištěním kanalizační přípojky, ale i starostem s ucpanou kanalizační přípojkou. Náklady spojené s čištěním kanalizační přípojky se pohybují v průměru od 3000 do 5000 Kč podle náročnosti jednotlivých případů a hradí je vlastník kanalizační přípojky.

 

Ochrana vodovodních přípojek a vodoměrů v zimním období

V nadcházejícím zimním období je třeba věnovat zvýšenou pozornost zařízení vodovodů. Vodovodní přípojka je v majetku vlastníka připojené nemovitosti. Vlastník je povinen udržovat vodovodní přípojku v dobrém technickém stavu a zabezpečit vodoměr proti poškození. Za škody na vodoměru, příp. na vodovodní přípojce, které vzniknou nedostatečným zabezpečením proti zamrznutí, plně odpovídá vlastník přípojky. Případná výměna vodoměru stojí vlastníka přípojky až dva tisíce korun. Při teplotách pod bodem mrazu hrozí zamrznutí vodoměru v nezateplených vodoměrných šachtách a v nevytápěných částech budov, stejně tak vodovodních přípojek i domovních instalací. Nejvíce jsou ohroženy neobydlené objekty, kde je voda bez pohybu. Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. doporučuje odběratelům pitné vody provádět kontrolu zařízení, případně dodatečně zvýšit jeho ochranu proti zamrznutí účinnou tepelnou izolací nebo temperováním příslušného prostoru. Vhodným zabezpečením tak předejdete vynaložení nákladů na odstranění havarijního stavu, např. mrazem prasklého vodoměru. V žádném případě nedoporučujeme provádět rozmrazování již zamrzlého potrubí nebo vodoměru otevřeným ohněm. V případě zamrznutého vodoměru nebo přípojky, stejně tak i ostatních havarijních stavů vodovodu je lépe se obrátit na dispečink provozovatele vodovodu na bezplatnou telefonní linku 800 505 585.