Aktuality


OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY v Čáslavi

Vážený odběrateli,

oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na napojení vodovodní sítě dojde k

PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY

v lokalitě Čáslav  v části ulice Prokopa Holého (č.p. 1902 až 1905)

v termínu 28.2.2020 v době od 8:00 hodin do 12:00 hodin.

Dodávka vody bude v uvedeném období zajištěna předzásobením v množství, které pokryje běžnou spotřebu odběratelů.

V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní linku 800 505 585 nebo na dispečink společnosti 327 588 112 a 602 493 706.

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení.