Aktuality


Oznámení o přerušení (omezení) dodávky pitné vody v Čáslavi

Vážený odběrateli,

oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku údržby vodovodní sítě bude docházet k

PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY

v ulicích Filipovská, P. J. Šafaříka, Průchova, J. Jungmanna, J. Dobrovského, A. Chittussiho a Jar. Vrchlického (mezi křižovatkami A. Chittussiho a S. Čecha) ve městě Čáslav – lokalita Váchov 1

v období 5.5.2020 a 6.5.2020 v době mezi 7:30 hodin a 15:00 hodin na nezbytně nutnou dobu

Žádáme odběratele, aby se v případě potřeby předzásobili pitnou vodou.

V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní linku 800 505 585 nebo na telefonní číslo dispečinku společnosti 327 588 112, 602 493 706.

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení.