Aktuality


Náhradní zásobení pitnou vodou po dobu omezení dodávky pitné vody v místní části Sedlec

Vážení odběratelé,

náhradní zásobení pitnou vodou po dobu omezení dodávky pitné vody v místní části Sedlec je zajištěno přistavením cisteren v ulici Žižkova u čp. 165, U Nadjezdu u čp. 371, Zámecká u Kostnice, Sadová u čp. 382 a u hospody Fores v ulici Vítězná.


Vážený odběrateli,
oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 7, písmeno b) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, že v důsledku údržby vodovodní sítě dojde k

PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY

Masarykova č. p. 254, 222, Na Špici a Kutná Hora – Sedlec

obec Kutná Hora

dne 25. 8. 2020 od 6:00 do 21:00 hodin

Náhradní zásobování bude v uvedeném období zajištěno cisternami, v množství, které pokryje běžnou spotřebu odběratelů.

V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní linku 800 505 585 nebo na telefonní číslo dispečinku společnosti 327 588 112, 602 493 706.

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení.