Aktuality


Oznámení o přerušení (omezení) pitné vody v Čáslavi

Vážený odběrateli,
oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku opravy havárie vodovodní sítě dojde k

PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY

v ulici R. Těsnohlídka v Čáslavi
v období dne 15. 10. 2020 mezi 8:00 hodin a 14:00 hodin na nezbytně nutnou dobu

Žádáme odběratele, aby se v případě potřeby předzásobili pitnou vodou.

V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní linku 800 505 585 nebo na telefonní číslo dispečinku společnosti 327 588 112, 602 493 706.

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení.