Aktuality


Oznámení o zahájení stavebních prací v Uhlířských Janovicích

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. Kutná Hora oznamuje zahájení stavebních prací na akci „Obnova kanalizace ul. Okružní, Uhlířské Janovice“.

Stavební práce budou prováděny v termínu od 24.11.2020 do 13.12.2020

V tomto termínu bude provedeno pouze omezení v ulici v rámci možných výjezdů ze stavby a v místě parkovacího pruhu před bytovými domy č.p. 494, 495 a 496. Parkování bude možné pouze v místech nedotčených stavbou.

Tam, kde budou s ohledem na výjezd vozidel ze stavby umístěny značky se zákazem zastavení není možné parkovat od 7:00 – do 17:00 hodin.

S ohledem na práce, které budou prováděny přímo před výše uvedenými objekty, dbejte prosím zvýšené opatrnosti při procházení stavbou, obzvláště u dětí Vás žádáme o jejich poučení.

V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní linku 800 505 585 nebo na telefonní číslo dispečinku společnosti 327 588 112, 602 493 706.

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení.