Aktuality


Oznámení o zahájení stavebních prací a oznámení o přerušení (omezení) dodávky pitné vody v Čáslavi

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. Kutná Hora oznamuje zahájení stavebních prací na akci „Obnova vodovodu a kanalizace sídliště Těsnohlídkova, Žitenická, Čáslav“.

Stavební práce budou prováděny v termínu od 3.3.2021 do 16.4.2021

V tomto termínu budou prováděny práce na komunikacích s částečným omezením provozu či případně jednodenní uzavírkou v úseku, která bude ukončena v odpoledních hodinách. K jednotlivým objektům bude vždy zajištěn přístup. Parkování bude možné pouze v místech nedotčených stavbou. Vzhledem k tomu, že se bude stavba průběžně posouvat, prosíme Vás o sledování zákazových značek a jejich respektování, aby bylo možné provést stavbu v nejkratším možném termínu a bez většího parkovacích ploch. Omezená parkovací místa označená vždy den předem zákazem zastavení budou platná mezi 7:00 – do 16:00 hodin.

A

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY

Vážený odběrateli,

oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na obnově vodovodní sítě bude docházet

PŘERUŠENÍ  DODÁVKY PITNÉ VODY

v termínu od 10. 3. 2021 do 31. 3. 2021 mezi 7:00 – 16:00 hodin

Přesná doba trvání jednotlivých odstávek bude vždy písemně oznámena min. 48 hodin před jednotlivými odstávkami.

Během celé doby realizace může mimořádně docházet ke krátkodobým omezením dodávek pitné vody i mimo hlášení odstávky. Dodávka vody bude v uvedeném období zajištěna předzásobením. V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní linku 800 505 585 nebo na telefonní číslo dispečinku společnosti 327 588 112, 602 493 706.

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení.