Aktuality


Oznámení o přerušení dodávky pitné vody v Kutné Hoře

Vážený odběrateli,
oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 7, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, že v důsledku údržby vodovodní sítě dojde k

PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY

v obci Kutná Hora, ulice Vojtěšská čísla popisná 122, 123, 126, 129, 131, 338

v termínu dne 23. 6. 2021 v době od 8:00 hodin do 16:00 hodin

Náhradní zásobování bude v uvedeném období zajištěno cisternami (cisterna bude umístěna mezi ulicemi Vodárenská a křižovatkou Vojtěšská, Kotkova, Purkyňova) v množství, které pokryje běžnou spotřebu odběratelů. V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní linku 800 505 585 nebo na telefonní číslo dispečinku společnosti 327 588 112, 602 493 706.
Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení.