Aktuality


Oznámení o zahájení stavebních prací a oznámení o přerušení (omezení) dodávky pitné vody

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. Kutná Hora oznamuje zahájení stavebních prací na akci „Obnova vodovodu Kaňk – řad U 11 a U 15, Kutná Hora“. (ul. K Úvozu, Pod Baštou a část ul. Kolínská)

Stavební práce budou prováděny v termínu od 2.8.2021 do 30.9.2021

V tomto termínu bude provedeny celkové uzavírky ulic (případně omezení v jednom jízdním pruhu), parkování bude možné pouze v místech nedotčených stavbou. Tam, kde budou s ohledem na výjezd vozidel ze stavby umístěny značky se zákazem zastavení není možné parkovat od 7:00 hodin do 18:00 hodin.

A

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY

Vážený odběrateli,

oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na obnově vodovodní sítě bude docházet k

PŘERUŠENÍ  DODÁVKY PITNÉ VODY

v termínu od …4.8.2021………..  do ……28.9.2021……mezi 7:00 hodin až 16:00 hodin

Přesná doba trvání jednotlivých odstávek bude vždy písemně oznámena min. 48 hodin před jednotlivými odstávkami.

Během celé doby realizace může mimořádně docházet ke krátkodobým omezením dodávek pitné vody i mimo hlášení odstávky.

 

Dodávka vody bude v uvedeném období zajištěna předzásobením.

V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní linku 800 505 585, nebo na telefonní číslo dispečinku společnosti 327 588 112, 602 493 706.

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení.