Aktuality


Oznámení o přerušení (omezení) dodàvky pitné vody

 

 

Vážený odběrateli,
oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na obnově vodovodní sítě dojde k

PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY

v lokalitě Kutná Hora, ulice Zemanova (od čp. 441 do 778)

v termínu dne 5. 8. 2021,  v době od 8:00 hodin do 15:00 hodin

Dodávka vody bude v uvedeném období zajištěna předzásobením v množství, které pokryje běžnou spotřebu odběratelů. V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní linku 800 505 585 nebo na telefonní číslo dispečinku společnosti 327 588 112, 602 493 706.
Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběra⁴

 

telům za způsobené potíže a děkuje za pochopení.