Aktuality


OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY – Čáslav – 23.9.

Vážený odběrateli,

oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na obnově vodovodní sítě dojde k PŘERUŠENÍ  DODÁVKY PITNÉ VODY v lokalitě Čáslav – ul. Kaunického (mezi č.p. 537-684), Augusta Sedláčka (mezi č.p. 534-1145), Dr. Františka Škrdleho (mezi č.p. 514-678) a ul. Pražská (č.p. 538, 778, 816 a 1037) v termínu 23.9.2021 – v době od 7 hodin do 16 hodin.

Dodávka vody bude v uvedeném období zajištěna – předzásobením v množství, které pokryje běžnou spotřebu odběratelů a pro objekt č.p. 1145 bude umístěna cisterna v objektu.

V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní linku 800 505 585, nebo na dispečink společnosti 327 588 112, 602 493 706.

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení.