Aktuality


PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY – KUTNÁ HORA (Kaňk) – 25. 10.

Vážený odběrateli,

oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 7, písmeno
b) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, že v důsledku údržby vodovodní sítě dojde k

PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY v ul. Kolínská, obec Kutná Hora – Kaňk dne 25. 10. 2021 od 7:30 do 12:00 hod.

Náhradní zásobování bude v uvedeném období zajištěno cisternami, v množství, které pokryje běžnou spotřebu odběratelů.

V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní linku 800 505 585, nebo na dispečink společnosti 327 588 112, 602 493 706.

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení.