Aktuality


OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY – Neškaredice 24.11.

Vážený odběrateli,

oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na obnově vodovodní sítě dojde k PŘERUŠENÍ  DODÁVKY PITNÉ VODY v lokalitě Neškaredice dne 24.11. 2021  – v době od 6:30 hodin do 19 hodin.

Dodávka vody bude v uvedeném období zajištěna – předzásobením v množství, které pokryje běžnou spotřebu odběratelů a cisternou umístěnou u bývalého obchodu.

V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní linku 800 505 585, nebo na dispečink společnosti 327 588 112, 602 493 706.

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení.