Aktuality


OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY – Kutná Hora – 9. 3.

Vážený odběrateli,

oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na obnově vodovodní sítě dojde k PŘERUŠENÍ  DODÁVKY PITNÉ VODY v lokalitě Kutná Hora – Karlov, ul. Na Brunclíku, Na Škvárách, K Jakubu, Na Stříbrníku, U Kamene, Hrnčířská (mezi č.p. 67 až 139), K Bělidlu a Potoční v termínu 9.3.2022 – v časech 7 hodin do 16 hodin.

Dodávka vody bude v uvedeném období zajištěna – předzásobením v množství, které pokryje běžnou spotřebu odběratelů. (v lokalitě bude umístěna i cisterna vody)

V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní linku 800 505 585, nebo na dispečink společnosti 327 588 112, 602 493 706.

 

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení.