Aktuality


OZNÁMENÍ O STAVEBNÍCH PRACÍCH a PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY – 7.3. až 22.5. Kutná Hora

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRÁCÍ

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. Kutná Hora oznamuje zahájení stavebních prací na akci „Přeložka vodovodního řadu vč. přípojek ul. Potoční, Kutná Hora“. (ul. Potoční a část ul. K Bělidlu).

Stavební práce budou prováděny v termínu od 7.3.2022 do 22.5.2022

V tomto termínu budou provedeny celkové uzavírky ulic (případně omezení v jednom jízdním pruhu), parkování bude možné pouze v místech nedotčených stavbou. Tam, kde budou s ohledem na výjezd vozidel ze stavby umístěny značky se zákazem zastavení není možné parkovat od 7- do 18 hodin.

 

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY

Oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na obnově vodovodní sítě bude docházet k PŘERUŠENÍ  DODÁVKY PITNÉ VODY v termínu od 10.3.2022 do 18.5.2022 mezi 7-16 hod.

Přesná doba trvání jednotlivých odstávek bude vždy písemně oznámena min. 48 hodin před jednotlivými odstávkami.

Během celé doby realizace může mimořádně docházet ke krátkodobým omezením dodávek pitné vody i mimo hlášení odstávky.

Dodávka vody bude v uvedeném období zajištěna obvykle předzásobením, případně provizorním rozvodem (pokud to daný úsek stavby dovolí).

 V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní linku 800 505 585, nebo na dispečink společnosti 327 588 112, 602 493 706.

 

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení.