Aktuality


Oznámení o změně ceny vodného a stočného

Dovolujeme si Vám oznámit, že od 1. 4. 2022 dochází k mimořádnému navýšení ceny vodného a stočného. Původní cena platná od 1. 1. 2022 vychází z predikcí vývoje k třetímu čtvrtletí 2021. Tato cena však nepokrývá nynější prudký nárůst nákladů v souvislosti se složitou mezinárodně politickou, ekonomickou a bezpečnostní situací (ceny elektrické energie, pohonných hmot, materiálu, stavebních prací, služeb, skládkovného), a to i přes již zavedená úsporná opatření v naší společnosti. Z tohoto důvodu a také proto, že Česká národní banka v roce 2022 očekává průměrnou inflaci ve výši 8,5 %, rozhodlo představenstvo naší společnosti dne 14. 3. 2022 o mimořádném navýšení ceny vodného a stočného.

Navýšení ceny umožní zajištění chodu společnosti v nastalé velmi složité situaci, tedy kontinuální systematickou údržbu, obnovu a technické zhodnocení provozovaného infrastrukturního majetku. Zabezpečí trvalé dodávky pitné vody v požadované kvalitě i množství a řádné odvádění a čištění odpadních vod. Umožní financování probíhajících dotačních investičních akcí i pokračování rozšiřování společnosti v souladu s jejím dlouhodobým plánem rozvoje.

Od 1. 4. 2022 bude účtováno vodné za 1 m3 ve výši 57,96 Kč bez DPH, tj. 63,76 Kč s DPH a stočné za 1 m3 ve výši 48,79 Kč bez DPH, tj. 53,67 Kč s DPH. Sazba DPH pro vodné a stočné je stanovena zákonem na 10 %.

Přesné informace ceny pro vaši obec naleznete v sekci Ceny vodného a stočného.

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a. s.