Aktuality


OZNÁMENÍ O STAVEBNÍCH PRACÍCH a PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY – 6.4. až 15.4. Čáslav

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRÁCÍ

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. Kutná Hora oznamuje zahájení stavebních prací na akci „Výměna vodovodu v ul. Těsnohlídkova, Čáslav“.

Stavební práce budou prováděny v termínu od 6.4.2022 do 15.4.2022

V tomto termínu budou prováděny práce na komunikaci s omezením provozu. K jednotlivým objektům bude vždy zajištěn přístup. Vzhledem k tomu, že se bude stavba průběžně posouvat, prosíme Vás o sledování zákazových značek a jejich respektování, aby bylo možní provést stavbu v co nejkratším možném termínu.

 

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY

Oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na obnově vodovodní sítě bude docházet k PŘERUŠENÍ  DODÁVKY PITNÉ VODY v termínu od 6. 4. 2022 do 15.4.2022 mezi 7-16 hod.

Přesná doba trvání jednotlivých odstávek bude vždy písemně oznámena min. 48 hodin před jednotlivými odstávkami.

Během celé doby realizace může mimořádně docházet ke krátkodobým omezením dodávek pitné vody i mimo hlášení odstávky.

Dodávka vody bude v uvedeném období zajištěna předzásobením.

 V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní linku 800 505 585, nebo na dispečink společnosti 327 588 112, 602 493 706.

 

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení.