Aktuality


Dovoz pitné vody do bazenů za symbolickou cenu

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. nabízí v rámci svých kapacitních možností (počet cisteren, lidské zdroje) v termínu od 23. 5. 2022 do 31. 8. 2022 (v pracovní dny) akční cenu na DOPRAVU PITNÉ VODY DO BAZÉNŮ autocisternou za symbolickou cenu 100 Kč bez DPH za jednu cisternu, a to bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Ostatní činnosti (výkon na místě, cena za dovezenou pitnou vodu) a přivezená pitná voda se hradí dle platného ceníku služeb a ceníku vody. Akční cena za dopravu platí pouze pro odběrná místa, která naše společnost vlastní a provozuje.

Využijte tuto nabídku a nenapouštějte své bazény přímo z vodovodní sítě, aby nedocházelo k poklesu tlaku a někdy i ke zvíření mechanických nečistot ve vodovodním řadu. Koncový odběratel pak díky neukázněným spotřebitelům nemá dostačující tlak ve vodovodní přípojce a může zaznamenat i zvýšený zákal v pitné vodě.