Aktuality


PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY – Čáslav – 7.6.

Vážený odběrateli,

oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku poruchy řadu dojde k PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY v Čáslavi v ulici Emila Picka před č. p. 657/14 dnes 7. 6. 2022  v době od 11:30 hodin.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v důsledku opravy dojde k přerušení dodávky pitné vody na dobu nezbytně nutnou k opravě havárie vodovodu a následné odkalení vodovodního řadu v ulici Emila Picka a Jasanová.

Děkujeme za pochopení.

 

V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní linku 800 505 585, nebo na dispečink společnosti 327 588 112, 602 493 706.

 

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže.