Aktuality


PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY obec Hlízov dne: 3. 8. 2022 od 8:00 do 16:00 hod.

Vážený odběrateli,

oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 7, písmeno
b) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, že v důsledku údržby vodovodní sítě dojde k

PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY

obec Hlízov

dne: 3. 8. 2022   od 8:00 do 16:00 hod.

 Náhradní zásobování bude v uvedeném období zajištěno cisternami, v množství, které pokryje běžnou spotřebu odběratelů.

 

V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní linku 800 505 585, nebo
na dispečink společnosti 327 588 112, 602 493 706.

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení.