Aktuality


PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY – Čáslav – 27. 7.

Vážený odběrateli,

oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na obnově vodovodní sítě dojde k PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY v lokalitě Čáslav – Váchov, ul. J. Kollára, část ul. A. Jiráska (mezi č.p. 718 až 695), část ul. Vrchovská (mezi č.p. 561 až 569) a část ul. B. Němcové (mezi č.p. 640 až 715) v termínu 27. 7. 2022 – v době od 7 hodin do 15 hodin.

Dodávka vody bude v uvedeném období zajištěna – předzásobením v množství, které pokryje běžnou spotřebu odběratelů.

V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní linku 800 505 585, nebo na dispečink společnosti 327 588 112, 602 493 706.

 

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení.