Aktuality


PŘERUŠENÍ  DODÁVKY PITNÉ VODY  v lokalitě Čáslav – Váchov

Vážený odběrateli,

oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na obnově vodovodní sítě bude docházet k

PŘERUŠENÍ  DODÁVKY PITNÉ VODY  v lokalitě Čáslav – Váchov, část ul. P.J.Šafaříka (mezi č.p. 783 až 875) a část ul. Sv. Čecha (mezi č.p. 1710 až 793).

v termínu: 24.8. – v době od ………7 hodin do 15 hodin

Dodávka vody bude v uvedeném období zajištěna – předzásobením v množství, které pokryje běžnou spotřebu odběratelů. Malá cisterna bude umístěna u objektu ANIMA o.p.s.

V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní linku 800 505 585, nebo na dispečink společnosti 327 588 112, 602 493 706.

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení.