Aktuality


OZNÁMENÍ O STAV. PRACÍCH a PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY (26.9.-30.10.) Kutná Hora (Kaňk)

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRÁCÍ

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. Kutná Hora oznamuje zahájení stavebních prací na akci „Obnova vodovodu ulice Ke Gruntě, Kutná Hora-Kaňk“.

Stavební práce budou prováděny v termínu od 26.9.2022 do 30.10.2022.

V tomto termínu bude provedena celková uzavírka ulice, která se bude posouvat společně se stavbou, parkování bude možné pouze v místech nedotčených stavbou. Tam, kde budou s ohledem na výjezd vozidel ze stavby umístěny značky se zákazem zastavení není možné parkovat od 7- do 18 hodin.

 

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY

Oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na obnově vodovodní sítě bude docházet k PŘERUŠENÍ  DODÁVKY PITNÉ VODY v termínu od 27. 9. 2022 do 27. 10. 2022 mezi 7-15 hod.

Přesná doba trvání jednotlivých odstávek bude vždy písemně oznámena min. 48 hodin před jednotlivými odstávkami.

Během celé doby realizace může mimořádně docházet ke krátkodobým omezením dodávek pitné vody i mimo hlášení odstávky.

Dodávka vody bude v uvedeném období zajištěna obvykle předzásobením, případně provizorním rozvodem (pokud to daný úsek stavby dovolí).

 V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní linku 800 505 585, nebo na dispečink společnosti 327 588 112, 602 493 706.

 

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení.