Aktuality


PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY – Kutná Hora (Kaňk) – 20.10.

Vážený odběrateli,

oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na obnově vodovodní sítě bude docházet PŘERUŠENÍ  DODÁVKY PITNÉ VODY lokalitě Kutná Hora – Kaňk, ul. Ke Gruntě (mezi č.p. 44 až po č.p. 354) a Pod Haldou (mezi č.p. 178 až 148), část ul. Jana Hejzelny (mezi č.p. 14 až 251), ul. Fráty (mezi č.p. 11 až 209), část ul. Šmitenská (mezi č.p. 48 až 344) a ul. U Jankrouba (č.p.149 a 310) a ul. Vavřinecká (mezi č.p. 158 až 81) v termínu 20.10.  v době od 7 hodin do 15 hodin.

Dodávka vody bude v uvedeném období zajištěna – předzásobením v množství, které pokryje běžnou spotřebu odběratelů.

V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní linku 800 505 585, nebo na dispečink společnosti 327 588 112, 602 493 706.

 

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení.