Aktuality


PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY – Kutná Hora (Kaňk) – 26.10.

Vážený odběrateli,

oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na obnově vodovodní sítě bude docházet k PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY lokalitě Kutná Hora – Kaňk, ul. Ke Gruntě (mezi č.p. 55 až po č.p. 354) a Pod Haldou (mezi č.p. 178 až 148) a ul. Vavřinecká (mezi č.p. 158 až 81) v termínu 26.10. – v době od 7 hodin do 15 hodin.

Dodávka vody bude v uvedeném období zajištěna – předzásobením v množství, které pokryje běžnou spotřebu odběratelů.

V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní linku 800 505 585, nebo na dispečink společnosti 327 588 112, 602 493 706.

 

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení.