Aktuality


PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY – Kutná Hora (Kaňk) – 8.11.

Vážený odběrateli,

oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na obnově vodovodní sítě bude docházet k PŘERUŠENÍ  DODÁVKY PITNÉ VODY lokalitě Kutná Hora – Kaňk, ul. Ke Skalce, ul. K Úvozu, ul. Na Rafandě, ul. Pod Baštou, ul. Nad Baštou, ul. Důlní, ul. U Panské Jámy, ul. U Lípy, ul. Libenická, ul. Vyhnánov, ul. U Radnice, ul. Vavřinecká, ul. Za Poštou, ul. U Staré Plimle, ul. Šmitenská, ul. Jana Hejzelny, ul. Fráty, ul. Ke Gruntě, ul. Pod Haldou, ul. U Jankrouba, ul. Staročeská, ul. Nyklasy, ul. Tolpy, ul. Sukovská, ul. Pod Pašinskou, ul. Nad Vinicí, ul. Macháčkova a část ul. Kaňkovská (mezi č,p. 39 až poz.č. 480/5) a ul. Kolínská (mezi č,p. 23 až 106) v termínu 8.11. v době od 7 hodin do 19 hodin.

 

Dodávka vody bude v uvedeném období zajištěna – předzásobením v množství, které pokryje běžnou spotřebu odběratelů. Cisterna pro náhradní zásobení bude umístěna u pošty a u MŠ.

V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní linku 800 505 585, nebo na dispečink společnosti 327 588 112, 602 493 706.

 

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení.