Aktuality


STAVEB. PRÁCE A OMEZENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY – K. Hora (Na Bylance) – 14.3. – 28.4.

ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. Kutná Hora oznamuje zahájení stavebních prací na akci „Kutná Hora, Na Bylance – prodloužení vodovodního řadu a novostavba vodovodních přípojek“.

Stavební práce budou prováděny v termínu od 14.3.2023 do 28.4.2023.

V tomto termínu bude provedena celková uzavírka ulice, která se bude podle potřeby stavby posouvat (případně omezení v jednom jízdním pruhu), parkování bude možné pouze v místech nedotčených stavbou. Tam, kde budou s ohledem na výjezd vozidel ze stavby umístěny značky se zákazem zastavení není možné parkovat od 7- do 18 hodin.

 

PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY

Oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na obnově vodovodní sítě bude docházet PŘERUŠENÍ  DODÁVKY PITNÉ VODY v termínu od 16.3.2023 do 28.3.2023 mezi 7-14 hod.

 

Přesná doba trvání jednotlivých odstávek bude vždy písemně oznámena min. 48 hodin před jednotlivými odstávkami.

 

Během celé doby realizace může mimořádně docházet ke krátkodobým omezením dodávek pitné vody i mimo hlášení odstávky.

Dodávka vody bude v uvedeném období zajištěna obvykle předzásobením, případně provizorním rozvodem (pokud to daný úsek stavby dovolí).

 

V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní linku 800 505 585, nebo na dispečink společnosti 327 588 112, 602 493 706.

 

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení.