Aktuality


PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY – Čáslav – 24.4.

Vážení odběratelé,

z důvodu havárie vodovodu v Čáslavi v ulici Masarykova došlo k odstávce pitné vody v ulici Masarykova v úseku od pošty k poliklinice na dobu nezbytně nutnou k opravě vodovodu a následnému odkalení vodovodní sítě.

 

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení.