Aktuality


PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY – Hlízov – 12. 6.

Vážený odběrateli,

oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 7, písmeno b) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, že v důsledku údržby vodovodní sítě dojde k PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY z důvodu rekonstrukce vodojemu Kaňk v obci Hlízov dne 12. 6. 2023 od 7:30 do 22:00 hod.

Žádáme odběratele, aby se předzásobili vodou.

Náhradní zásobování bude v uvedeném období zajištěno cisternami v množství, které pokryje běžnou spotřebu odběratelů.

V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní linku 800 505 585, nebo na dispečink společnosti 327 588 112, 602 493 706.

 

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení.