Aktuality


ODKALOVÁNÍ – Žleby – 7. 6. – 8. 6. (aktualizace)

Vážení odběratelé,

na základě hlášení zhoršené kvality pitné vody dojde v týdnu 5. 6. – 9. 6. k odkalování vodovodní sítě v obci Žleby.

Ve středu 7. 6. v období 8:00 – 15:00 hod se bude odkalovat vodovod v místní části „Náměstí“ a „Kopec“ a ve čtvrtek v 8. 6. v období 8:00 – 15:00 hod se bude pokračovat v odkalování místní části „Kopec“ a „Šumava“.

 

V důsledku odkalování může docházet u odběratelů ke snížení tlaku pitné vody. Děkujeme za pochopení.