Aktuality


PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY – Žleby – 15.6.

Vážení odběratelé,

ve čtvrtek 15. 6. od 8: 00 hod dojde k odstávce pitné vody ve Žlebech v důsledku opravy vodovodního potrubí. Dotčené budou místní části „Sibiř“ a „Chalupy“. Dodávka pitné vody bude přerušena po dobu nezbytně nutnou k opravě vodovodu a následnému odkalení vodovodní sítě.

Předem se omlouváme odběratelům za případné potíže vzniklé v průběhu opravy a děkujeme za pochopení.