Aktuality


PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY – Lomeček

Vážený odběrateli,

oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 7, písmeno b) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, že v důsledku údržby vodovodní sítě dojde k

PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY v obci – Lomeček č.p. 1, 23, 38, 52, 53, 54, 55, parc.č. 954  dne: 24.8. 2023 v době od 8 hodin do 15 hodin.

Náhradní zásobování bude v uvedeném období zajištěno cisternami v množství, které pokryje běžnou spotřebu odběratelů.

V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní linku 800 505 585, nebo na dispečink společnosti 327 588 112, 602 493 706.

 

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení.