Aktuality


OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY – Čáslav 29.8 – 1.9

Vážený odběrateli,

oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na obnově vodovodní sítě dojde k

PŘERUŠENÍ  DODÁVKY PITNÉ VODY

v lokalitě Čáslav – Váchov, ul.  A. Chittussiho (mezi č.p. 999 až 945) 

v termínu: 29.8. a 30.8. a 31.8. a 1.9. 2023 – v době od ………8 hodin do 15 hodin

Dodávka vody bude v uvedeném období zajištěna – předzásobením v množství, které pokryje běžnou spotřebu odběratelů.

V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní linku 800 505 585, nebo na dispečink společnosti 327 588 112, 602 493 706.

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení.