Aktuality


STAVEBNÍ PRÁCE A PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY – Čáslav – 2.4. – 3.5.

Vážení zákazníci,

oznamujeme Vám zahájení STAVEBNÍCH PRACÍ na akci „Obnova vodovodu a kanalizace lokalita Váchov, Čáslav – park J. Dobrovského a ul. M.Ulického“.

Stavební práce budou prováděny v termínu od 2. 4. 2024 do 3. 5. 2024.

V tomto termínu bude provedena celková uzavírka ulic (rozdělena do několika úseků), parkování bude možné pouze v místech nedotčených stavbou. Tam, kde budou s ohledem na výjezd vozidel ze stavby umístěny značky se zákazem zastavení,není možné parkovat od 7 do 18 hodin.

 

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY

oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na obnově vodovodní sítě bude docházet k

PŘERUŠENÍ  DODÁVKY PITNÉ VODY v termínu od 3. 4. 2024 do 30. 4. 2024 mezi 7 až 15 hod.

 

Přesná doba trvání jednotlivých odstávek bude vždy písemně oznámena min. 48 hodin před jednotlivými odstávkami.

Během celé doby realizace může mimořádně docházet ke krátkodobým omezením dodávek pitné vody i mimo hlášení odstávky.

Dodávka vody bude v uvedeném období zajištěna předzásobením.

 V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní linku 800 505 585, nebo na dispečink společnosti 327 588 112, 602 493 706.

 

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení.