Aktuality


PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY – Sázava – 6.6.

Vážení zákazníci,

dovolujeme si vás informovat o odstávce dodávky pitné vody v obci Sázava z důvodu havarijního stavu vodovodu dne 6. 6. 2024 od 9:00 do 11:00.

Kritický stav zařízení vodovodu, který budeme muset opravit, je bohužel na hlavním potrubí přes Oldřichovo nábřeží a bude nutné odstavit velkou část města. Pravobřežní část města bude postižena odstávkou kompletně.

Prosíme odběratele o předzásobení vodou.

Po ukončení odstávky a provedení opravy bude probíhat proces odvzdušňování sítě.

 

Předem děkujeme za schovívavost.

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s.