Ceny platné v obci Břežany II


Ceny platné v obci Břežany II

Cena vodného v obci je uplatňována jako cena jednosložková ve smyslu ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 274/2001 Sb. § 20.

 

Vodné: 47,79 Kč/m3

 

Cena vodného a stočného je cenou regulovanou věcně usměrňovanou a je stanovena v souladu se zákonem o cenách a s výměrem ministerstva financí, kterým se stanoví podmínky regulace.

Ceny jsou uvedeny včetně 15% DPH.

Ceny jsou platné od 1.1.2016.