Ceny platné v obci Miletín


Cena vodného a stočného v obci je uplatňována jako cena jednosložková ve smyslu ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 274/2001 Sb. § 20.

Vodné 54,75 Kč/m3
Stočné 45,06 Kč/m3

Cena vodného a stočného je cenou regulovanou věcně usměrňovanou a je stanovena v souladu se zákonem o cenách a s výměrem ministerstva financí, kterým se stanoví podmínky regulace.

Ceny jsou uvedeny včetně 15% DPH.

Ceny jsou platné od 1.1.2020.