Nátok neznámé látky ropného původu na ČOV Čáslav


Dne 1.2.2023 v ranních hodinách byl na ČOV Čáslav zjištěn nátok odpadních vod obsahující ropné látky. Situace byla vyhodnocena jako havárie a okamžitě byly na místo povolány příslušné orgány: Povodí Labe, s.p., vodoprávní úřad Čáslav, HZS ČR, Policie ČR a telefonicky byla kontaktována ČIŽP. Jako první bylo hned ráno obsluhou ČOV zamezeno odtoku kontaminované vody do vodního toku Brslenka. Natékající odpadní vody na ČOV byly zadržovány v dešťové nádrži o objemu cca 500 m3. Současně začal zásah profesionálních hasičských jednotek z Kutné Hory, Čáslavi, Kolína a dobrovolných hasičů z Kluků, Vrdů a dalších. Hasiči rozmístili absorpční válce na šesti profilech toku Brslenky, pro případ, kdy se naplní dešťová nádrž a odpadní voda začne protékat zasaženou čistírnou a odtékat do Brslenky. Pro odstranění ropných frakcí z vodních ploch nádrží na ČOV byl použit sorbent. Z aktivačních nádrží, ve kterých je biologický kal byla ropná frakce z hladiny odčerpávána pomocí skimmrů, protože sorbent nebylo možno využít. Cca ve 14 hodin došlo k naplnění dešťové nádrže a musel se začít regulovat odtok vody do Brslenky. V této chvíli již bylo značné množství ropných látek odčerpáno a odtok do Brslenky byl vizuálně čistý. Hasiči ukončili zásah cca v 16.30 hod. V následujících dnech bude probíhat odborná likvidace vzniklého odpadu.

Vodoprávní úřad Čáslav a Policie ČR za pomoci zaměstnanců VHS Vrchlice – Maleč, a.s. se snažili najít případného pachatele, který havárii způsobil. Byly zkontrolovány kanalizační stoky a přípojky od hlavních producentů průmyslových odpadních vod. Přes veškeré úsilí se do této chvíle viníka nepodařilo odhalit, proto VHS Vrchlice – Maleč, a.s. podá podnět na Policii ČR k prošetření.

Ještě několik dnů zůstanou na Brslence instalovány absorpční válce, pro zachycení možného zůstatkového znečištění.

Díky včasnému odhalení zaměstnanců VHS Vrchlice – Maleč, a.s. a profesionálnímu zásahu hasičských jednotek nedošlo k ohrožení životního prostředí.